CRM

Galaxy Crm

Το Galaxy CRM είναι ένα σύγχρονο και ευέλικτο πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με πελάτες που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις σχέσεις κάθε επιχείρησης με τους πελάτες της.
Περιλαμβάνει

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο από την Epsilon SingularLogic στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει την επιχείρηση που το επιλέγει στο μέλλον.

Με το Galaxy CRM οι επιχειρήσεις ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των στελεχών τους, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών τους με εστιασμένο τρόπο.

Συνοπτική Λειτουργικότητα
Διαχείριση επαφών
Διαχείριση πόρων
Δραστηριότητες πωλήσεων
Merchandising
Ερωτηματολόγια
Ευκαιρίες πώλησης
Visit Plan με βέλτιστη δρομολόγηση
Ολοκληρωμένο σύστημα Loyalty
Παρακολούθηση πλάνου Marketing
Διαχείριση εκδηλώσεων
Mass mail campaigns
Messaging campaigns – Διασύνδεση με SMS/Viber
Multichannel εξυπηρέτηση πελατών μέσω Social Media
Ενέργειες Telemarketing
Εξοδολόγια
Διασύνδεση με Outlook 365
Help Desk
Workflows αυτοματοποίησης ενεργειών
Ροές εγκρίσεων
Παρακολούθηση ανταγωνισμού
Έργα- εργασίες έργων
Timesheet
Εργασίες Συντήρησης
Dashboards – M.I.S.
Πλεονεκτήματα
Αυτοματοποίηση πωλήσεων
Ενορχηστρώνει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις διαδικασίες πωλήσεων από τον προϋπολογισμό, το πλάνο επισκέψεων και τις ευκαιρίες πώλησης, έως την ολοκλήρωση της πώλησης και την είσπραξη.
Βελτιστοποίηση Διαδικασιών
Οργανώνει και αυτοματοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής σας, μειώνοντας σημαντικά το διαχειριστικό χρόνο και κόστος.
Enterprise Mobility
Εργαλεία που ενισχύουν τη δυναμική της ομάδας πωλήσεων δίνοντας πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στο πεδίο δράσης, επιτρέποντάς τους να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους σαν να ήταν στο φυσικό χώρο του γραφείου.
Ενέργειες marketing
Παρέχει σύγχρονα εργαλεία segmentation και RFM analytics που βοηθούν στην εκτέλεση στοχευμένων πολυκαναλικών επικοινωνιών, προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων με το κοινό της επιχείρησης.
Επιβράβευση & πιστότητα
Διαχειρίζεται αποτελεσματικά μέλη, πολλαπλά επίπεδα loyalty, δυναμικά σενάρια ανταμοιβών, διασυνδέεται με POS και παρακολουθεί την απόδοση του προγράμματος.
Εξυπηρέτηση πελατών
Προσφέρει στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών όλη την απαιτούμενη πληροφορία για να ανταποκριθεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στα αιτήματα και στα παράπονα των πελατών, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Highlights
Τεχνολογία Galaxy
Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Εξασφαλίζει στην επιχείρησή και τους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού, αυτοματοποίηση & ασύγχρονη εκτέλεση των διαδικασιών, συνολικό έλεγχο, εικόνα της επιχείρησης, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης, προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη, ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για την επιχείρηση.
Ευκαιρίες Πώλησης
Παρακολουθεί τον κύκλο πώλησης, από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την καταγραφή υποψηφίων πελατών, το follow-up, μέχρι την αυτόματη δημιουργία προσφοράς. Προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης του ανταγωνισμού, τη δημιουργία και παρακολούθηση πολλαπλών budget πωλήσεων και τη λήψη αναλυτικών αναφορών για την παρακολούθηση του pipeline.
Operations
Οργανώνει και αυτοματοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης, μειώνοντας σημαντικά το διαχειριστικό χρόνο και κόστος. Παράλληλα, διασφαλίζει την ποιότητα και παρακολουθεί τις σημαντικές διεργασίες της επιχείρησης. Οι διαφανείς εταιρικές διαδικασίες διευκολύνουν την συνεργασία μεταξύ των στελεχών, βελτιώνοντας την συνολική παραγωγικότητά τους.
Data Mining Tools

Διευρυμένη και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης, που επιτρέπει γρήγορη και στοχευμένη λήψη αποφάσεων και επιλογή Target Market, για τις προωθητικές ενέργειες, για την ενίσχυση του Loyalty ή την ελαχιστοποίηση της απομείωσης του πελατολογίου, εφαρμόζοντας:

  • Segmentation
  • RFM Analysis
  • ABC Modeling
  • GEO analytics
  • B.I.
Service Management
Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον κύκλο παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πελατών. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ροές εργασιών διασφαλίζουν την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη από την έναρξη ενός αιτήματος, την ανάθεση, τη διαχείριση των κατάλληλων πόρων και ανταλλακτικών, έως την επίλυση και τιμολόγηση. Το λογισμικό διαχειρίζεται τους όρους συμβολαίων (SLAs) και υπολογίζει αυτόματα τις ανανεώσεις και τις τιμολογήσεις τους.
Πλήρες Οικοσύστημα Εφαρμογών
H τεχνολογική πλατφόρμα Galaxy, προσφέρει ενοποιημένη υποδομή και περιβάλλον εργασίας για τις μηχανογραφικές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς την απαίτηση για γέφυρες και custom υλοποιήσεις. Έτσι όλες οι δραστηριότητες της επιχείρηση ή του ομίλου λειτουργούν σε ενιαίο περιβάλλον και παρακολουθούνται στο ίδιο σύστημα, πχ. εμπορική δραστηριότητα (χονδρικές/λιανικές πωλήσεις, αγορές), χρηματοοικονομική, παραγωγική, marketing, διαχείριση προσωπικού κ.ά. Παράλληλα εξασφαλίζει τη συνεχή εξέλιξη του λογισμικού, τη συμμόρφωση με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και την προστασία της αρχικής επένδυσης. 
Multichannel εξυπηρέτηση πελατών
Το υποσύστημα Social Connector προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης μετατροπής των threads επικοινωνίας των Facebook, Twitter και Instagram σε αιτήματα, εργασίες, συναντήσεις και ευκαιρίες πώλησης, μέσα στο Galaxy CRM επιτρέποντας την εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους πελάτες απευθείας από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της διασύνδεσης με το Hootsuite Δημιουργεί multichannel ροές εξυπηρέτησης και ενισχύει το Customer Experience. 
Πρόσβαση από παντού
Διαδικτυακή πρόσβαση  από παντού, με χρήση smartphones, tablet, laptop και Η/Υ. Σε εταιρικές πληροφορίες, με χρήση ενός web browser και χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο λογισμικό, έχετε άμεσα διαθέσιμη, μέσω εκτυπώσεων, χαρτών και γραφημάτων, οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σημαντικό στοιχείο της λύσης είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης και παρουσίασης της πληροφορίας, επιμέρους ή συνολικής, βάσει των αναγκών σας. Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιείτε εξ αποστάσεως συναλλαγές ή να εισάγετε επαφές, να οργανώνετε τα τμήματά σας, αυτοματοποιώντας διαδικασίες, όπως συναλλαγές πωλητών ή τεχνικών.
Customization
Το Galaxy προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες της κάθε επιχείρησης. Προσφέρει ευελιξία, γιατί δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικού περιβάλλοντος ανά χρήστη (οθόνες, λίστες, εκτυπώσεις, μενού), προσθήκης νέας λειτουργικότητας και δημιουργίας νέων διαδικασιών (όπως εγκριτικές ροές, υπενθυμίσεις, ενέργειες που θέλετε να παράγονται αυτόματα κ.ά.). Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του “σχήματος” της εφαρμογής (οντότητες) με τη προσθήκη επιπλέον πίνακων και πεδίων, παρεμβαίνοντας ακόμα και στις ενέργειες της εφαρμογής.
Tenders Management
Απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο προσφορών προς πελάτες ή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών που προκηρύσσουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Διαχειρίζεται τις διαδικασίες που αφορούν σε διαγωνισμούς, προκηρύξεις και προσφορές.
Σχετικά προϊόντα
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!