CRM,ΛΥΣΕΙΣ CLOUD

Pylon Crm

CRM σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου. Ενδυναμώστε τη σχέση σας με τους πελάτες σας και εξοπλίστε το τμήμα πωλήσεών σας με ένα πανίσχυρο εργαλείο.
Περιλαμβάνει

Εφαρμογή διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το μέγεθος κάθε επιχείρησης 

Το PYLON CRM Hybrid είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου. Ενδυναμώστε τη σχέση σας με τους πελάτες σας και εξοπλίστε το τμήμα πωλήσεών σας με ένα πανίσχυρο εργαλείο. 

Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και σας παρέχει ολοκληρωμένη και έξυπνη πληροφόρηση που θα αναβαθμίσει το προφίλ της επιχείρησής σας. 

Αποκτήστε την οργάνωση και την ετοιμότητα που μέχρι σήμερα μόνο μεγάλες εταιρείες με πολυάριθμο προσωπικό μπορούσαν να επιδείξουν με το CRM Software της Epsilon Net. 

Συνοπτική Λειτουργικότητα
Αποθήκη
Αγορές
Παραγωγή
CRM
Πωλήσεις
Χρηματοοικονομικά
Πλεονεκτήματα
Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.
Mobile Διαχείριση
Το πρακτικό dashboard του PYLON CRM Mobile προβάλει: Επαφές, Εορτολόγιο ,Scheduled ενέργειες, Αναλυτικό σχεδιάγραμμα αγορών – πωλήσεων, Ρύθμισης εμφάνισης καρτελών, Εμφάνιση & ρύθμιση καρτελών πελατών, Φίλτρα αναζήτησης, Συγκεντρωτικοί πίνακες οικονομικών στοιχείων των πελατών.
Απόλυτη Ενσωμάτωση στις Εταιρικές Διαδικασίες
Μέσω του εύκολου και ευέλικτου περιβάλλοντος χρήσης και τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των εσωτερικών εταιρικών διεργασιών, διευκολύνεται η καθημερινότητα και αυξάνεται η παραγωγικότητα των εταιρικών πόρων που συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση με τους υφιστάμενους / δυνητικούς πελάτες, διασφαλίζοντας παράλληλα τους εταιρικούς κανόνες μέσω της διαδικασίας εγκρίσεων.
Εκτυπώσεις με Απόλυτο Έλεγχο
Εκτυπωτικά που μπορούν να εμφανιστούν είτε σε έντυπη μορφή είτε ως browse οθόνες. Χρησιμοποιήστε τις B.I. δυνατότητες της Πλατφόρμας και ενημερωθείτε δυναμικά με Pivot Tables. Εμπλουτίστε το προσωπικό σας dashboard με επιλεγμένα KPIs (Key Performance Indicators).
Μετρήσιμη Εταιρική Μνήμη
Η εφαρμογή PYLON CRM Hybrid διαχειρίζεται συνολικά όλες εκείνες τις ενέργειες που συνοδεύουν την εμπορική της δραστηριότητα, δημιουργώντας μια «μετρήσιμη εταιρική μνήμη».
Ολοκληρωμένη Πελατοκεντρική Φιλοσοφία
Παρακολουθήστε συνολικά τον κύκλο πώλησης από την αρχική επαφή μέχρι την τελική προσφορά και τιμολόγηση. Δημιουργήστε μια προσωπική σχέση με τον πελάτη μέσω των Επικοινωνιών After Sales, των Ραντεβού πριν και μετά την πώληση, των Δελτίων Επίσκεψης, καθώς και άλλων προσωπικών ενεργειών όπως ευχετήριες κάρτες ή αλληλεπίδραση στα Social Media.
Σας ακολουθεί παντού!
Μία μοναδική εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Με το Roaming UI (User Interface) κάνετε απλά login από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας και βρίσκεστε άμεσα στο προσωπικό περιβάλλον εργασίας σας με όλες τις επιλογές – παραμετροποιήσεις σας, το δικό σας dashboard με τους οικονομικούς δείκτες και τις πληροφορίες που παρακολουθείτε, το προσωπικό σας menu και πολλά ακόμα!
Έξυπνες Φόρμες με Οργανωμένη Πληροφόρηση
Η καταχώρηση όλων των ενεργειών έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ελαχιστοποιεί τον χρόνο καταχώρησης. Πληροφορηθείτε άμεσα για τις εργασίες της ημέρας που πρέπει να ολοκληρωθούν από εσάς ή το τμήμα σας. Οργανώστε έξυπνα το πρόγραμμά σας, προγραμματίζοντας τις ενέργειες συνολικά, και διαχειριστείτε τις αναθέσεις των πόρων παίρνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία.
Αυτοματοποίηση Τηλεφωνικών Διαδικασιών
Είναι η τηλεφωνική επικοινωνία ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς σας; Αξιοποιήστε τις δυνατότητες σύνδεσης της εφαρμογής με τηλεφωνικό κέντρο, καθώς και της εξειδικευμένης οθόνης εργασίας telemarketing για λιγότερη ώρα στη διαδικασία, και περισσότερη ώρα στην επικοινωνία και την επιτυχημένη πελατειακή σχέση.
Highlights
Διαχείριση Επαφών
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στοιχείων επαφής, συμπεριλαμβάνοντας Στοιχεία Επικοινωνίας, Προσωπικά Στοιχεία, Στοιχεία Ταυτότητας και Στοιχεία Προέλευσης Επαφής.
 • Διαχείριση σχέσεων μεταξύ επαφών, καθώς και υπενθυμίσεις για Επετείους και Ονομαστικές Εορτές.
 • Λειτουργικότητα Geodata για γρήγορη και σωστή καταχώρηση των γεωγραφικών στοιχείων της επαφής.
 • Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση και Κατηγοριοποίηση με απλή ή δενδροειδή μορφή.
 • Εύκολη εισαγωγή επαφών με αντιγραφή από άλλη καρτέλα ή από αρχείο/ social media.
Κύκλωμα Πόρων & Ενεργειών
 • Δυνατότητα μετασχηματισμού ενεργειών σε παραστατικά πώλησης.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών με χρήση ροών εργασίας. (Αυτόματη δημιουργία προδιαγεγραμμένων ενεργειών είτε από άλλες ενέργειες είτε από εμπορικά παραστατικά).
 • Γεννήτρια ενεργειών μέσω μηχανισμού παρακολούθησης LifeCycle.
 • Δυνατότητα διαχείρισης ενεργειών Ομάδων (Μαζική δημιουργία ενεργειών για επαναλαμβανόμενες ενέργειες όπου συμμετέχουν διάφοροι πελάτες.
 • Παρακολούθηση παρουσιολογίου. Παρακολούθηση τιμολόγησης των συμμετεχόντων).
 • Δυνατότητα αποστολής mail Μέσα από ενέργεια CRM.
 • Δυνατότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή άλλων υλικών πόρων (υπολογιστές, αίθουσες).
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ενεργειών κάθε τύπου που αφορούν μία ή περισσότερες επαφές και διεκπεραιώνονται από ένα ή περισσότερους πόρους.
 • Καταχώρηση επικοινωνιών / ραντεβού μεταξύ της επιχείρησης και των επαφών, είτε πρόκειται για ενδεχόμενη πώληση σε υποψήφιο πελάτη, After Sales επικοινωνία, ή για την Εξυπηρέτηση πελάτη.
 • Δυνατότητα καταχώρησης Δελτίων Εξυπηρέτησης, Δελτίων Επίσκεψης ή άλλων Εργασιών που πραγματοποιούν πόροι για λογαριασμό πελατών.
 • Συνολικά Στατιστικά Ενεργειών με πολλαπλές αναφορές και δυνατότητα φίλτρων.
 • Ενσωμάτωση διαδικασιών με τηλεφωνικό κέντρο.
Συμβόλαια (Allotments)
 
 • Προβολή και χρονοπρογραμματισμός ενεργειών μέσω Ημερολογίου με προβολή του προγράμματος ενός ή ταυτόχρονα και περισσοτέρων πόρων μιας ομάδας.
 • Γρήγορη καταχώρηση και ευελιξία μέσα από το ημερολόγιο, με δυνατότητες αντιγραφής ενεργειών, δημιουργία νέων σχετικών ενεργειών, καθώς και κλείσιμο ενεργειών.
 • Πλήρης ευελιξία στην μορφή και τα δεδομένα που περιέχει ένα ημερολόγια με το ορισμό Προτύπων.
 • Χρωματική ένδειξη ενεργειών βάσει τύπου ενέργειας.
Κάρτες Μελών
 • Διαχείριση Καρτών Μελών των Επαφών.
 • Δυνατότητα ευέλικτων ορισμών προγραμμάτων συγκέντρωσης πόντων, ανά παραστατικό ή ανά είδος / ομάδα ειδών και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
 • Ορισμός προγραμμάτων εξαργύρωσης πόντων.
 • Πλήρες ιστορικό κίνησης της κάθε κάρτας.
 • Ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα μελών.
 • Σενάρια Στόλων.
Λίστες Επαφών & Προωθητικές Ενέργειες
 • Παρακολούθηση συνολικά του κύκλου πώλησης από την αρχική λίστα δυνητικών πελατών, τις επικοινωνίες, τη δημιουργία Ευκαιρίας Πώλησης, τη δημιουργία προσφοράς και το κλείσιμο της πώλησης με μετασχηματισμό σε παραστατικό.
 • Δυνατότητα καθορισμού στατικών λιστών επαφών με εύκολη καταχώρηση από εξειδικευμένη φόρμα ή από εισαγωγή αρχείου, καθώς και δυναμικών λιστών με συγχρονισμό των επαφών απευθείας από τη βάση δεδομένων.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση Προωθητικών ενεργειών (Καμπάνιες), με καθορισμό των προϊόντων που προωθούνται, των λιστών επαφών που θα απευθύνεται, τη διάρκεια της ενέργειας καθώς και τους πόρους που θα συμμετέχουν στην ενέργεια.
 • Μετασχηματισμός Ευκαιρίας Πώλησης σε Προσφορά ή άλλο Παραστατικό.
 • Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του Δυνητικού Πελάτη καθώς και του Πόρου που έχει αναλάβει τον δυνητικό πελάτη μέσα από την οθόνη της ευκαιρίας πώλησης, για ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και του χρονοπρογραμματισμού της ευκαιρίας.
 • Παρακολούθηση συνολικά της Επιτυχίας μιας Καμπάνιας καθώς και του αναμενόμενου τζίρου μέσω εξειδικευμένων αναφορών.
 • Εξειδικευμένη οθόνη διαχείρισης επαφών για τμήματα telemarketing.
 • Πολλαπλές αναφορές σχετικά με τους Top Telemarketers καθώς και γενικότερα την παραγωγικότητα της ομάδας.
 • Διαχείριση προωθητικών ενεργειών υπό μορφή mail, sms, telemarketing 
Σχετικά προϊόντα
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!