ERP,ΛΥΣΕΙΣ CLOUD

Pylon ERP

Το PYLON ERP Hybrid υποστηρίζει και απλοποιεί όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης αυξάνοντας την ταχύτητα, τον έλεγχο, την οργάνωση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της
Περιλαμβάνει

Το PYLON ERP Hybrid είναι λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών που επιτρέπει σε μία επιχείρηση μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα και ορθές διοικητικές αποφάσεις.

Η καινοτομία του PYLON ERP Hybrid αντικατοπτρίζεται στην τεχνολογική του “ευφυΐα” να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Η ανάγκη θωράκισης της κερδοφορίας και της χρηματοοικονομικής υγείας, αποτελεί το υπ’ αριθμόν 1 ζητούμενο για τις εταιρείες σήμερα. Η περιορισμένη εποπτεία στις επιχειρηματικές λειτουργίες και τα ελλιπή δεδομένα από ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις. Όλα αυτά είναι παρελθόν με το PYLON ERP Hybrid.

Έχοντας σε ένα κεντρικό σημείο και σε πραγματικό χρόνο τη εποπτεία όλης της εταιρείας, με το PYLON ERP Hybrid διαχειρίζεστε τις κρίσιμες λειτουργίες σε σχέση με τον αρχικό τους προϋπολογισμό και αποκτάτε το χρηματοοικονομικό έλεγχο μέσα από έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση.

Συνοπτική Λειτουργικότητα
Διαχείριση Αποθήκης
Κύκλωμα Παραγωγής
Κύκλωμα Αγορών – Πωλήσεων
Κύκλωμα CRM
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
Κύκλωμα Service
Διαχείριση Συναλλασσομένων
Κύκλωμα Λογιστικής
Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων
Διαχείριση Πετρελαιοειδών
Πλεονεκτήματα
Epsilon Digital | Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Δυνατότητα σύνδεσης με την Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, EPSILON DIGITAL, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
myDATA HUB - Eνσωματωμένη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων
Διασυνδεθείτε εύκολα με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ μέσω της ενσωματωμένης λύσης myDATA HUB. Η παραμετροποίηση της εφαρμογής για την παρακολούθησή της απαιτεί ελάχιστο χρόνο αρχικοποίησης.
Hybrid
H πρόσβαση στη πληροφόρηση, καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνει από desktop client, web explorer και από Mobile Applications (Android / iOS) με ταχύτερη ανάπτυξη της επιχειρηματικής ανάγκης σε ένα περιβάλλον με ταυτόχρονη διάθεσή του σε διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργίας.
PYLON B2B
Το ιδανικό εργαλείο για πελάτες χονδρικής που αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους παραγγελιοληψίας. H τεχνολογική υπεροχή του PYLON, βασισμένο σε HYBRID τεχνολογίες, προσδίδει αμεσότητα στις πωλήσεις χονδρικής μέσα από ένα e-shop, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος διαχείρισης παραγγελιών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.
Mobile Management
Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των στελεχών της επιχείρησης με τη χρήση κινητού ή tablet. Αρκεί σύνδεση στο internet και όλοι οι κρίσιμοι δείκτες της επιχείρησης είναι άμεσα διαθέσιμοι, μέσα από ένα απόλυτα εύκολο και σύγχρονο περιβάλλον γραφικών.
Warehouse Management System
Πλήρης παρακολούθηση φυσικών αποθηκών με πραγματοποίηση Φυσικής Απογραφής πολλαπλών σεναρίων, καταγραφή θέσεων αποθήκευσης και μετακίνησης των ειδών με αυτόματη δημιουργία παραστατικών, έλεγχος και διαχείριση Παραλαβών – Αποστολών (picking / packing) με καταγραφή και παρακολούθηση των όποιων διαφορών. Επιπλέον δυνατότητα επικοινωνίας του ERP με mobile devices σε online & offline mode.
Power Analytics
Τα τεχνολογικά αναβαθμισμένα POWER ANALYTICS οπτικοποιούν την απόδοση της επιχείρησης και εξάγει reports παρουσιάζοντας με γραφήματα τις νέες τάσεις που δημιουργούνται.
CRM
Πλήρης πληροφοριακό σύστημα CRM επιταχύνει τις διαδικασίες μιας εταιρείας και ελέγχει την πορεία αυτών. Συμβάλει στην άρτια ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα τμήματα εταιρείας βελτιώνοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση και τις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες.
Mobile Order
Δυνατότητα καταχώρησης παραγγελιών πελατών, παραστατικών εισπράξεων, και ενέργειες CRM σε tablet χωρίς να απαιτείται η συνεχής επικοινωνία του tablet με τον application server του Pylon.
Cloud & Data Security
Μετά την στρατηγική συνεργασία του ομίλου Epsilon Net με την Microsoft (Azure, Office 365, Skype for Business), ακολουθεί η διάκριση “Gold Cloud Platform” ως Microsoft Partner αποδεικνύοντας την εξειδίκευση στις Cloud εφαρμογές σε συνδυασμό με την ασφάλεια δεδομένων που προσφέρει το Azure.
Δείκτες Παραγωγικότητας
Απεικόνιση του ιστορικού ενεργειών των χρηστών, ανάλυση των λειτουργιών των εταιρικών πόρων με σκοπό την αξιοποίηση του αποτελέσματος των δεικτών παραγωγικότητας. Χρόνος, πόροι, παραγωγή, δυνατότητες αξιοποιούνται προς όφελος της επιχείρησης.
Mobile CRM
Καταχώρηση ενεργειών CRM από Tablet χωρίς την απαίτηση συνεχούς σύνδεσης με την εφαρμογή. Δυνατότητα άμεσης οικονομικής πληροφόρησης από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε στιγμή.
Διοικητικές Λειτουργίες
Online πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης με στόχο την βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την ορθή λήψη αποφάσεων που αφορούν μελλοντικές διαδικασίες και συναλλαγές.
Προσαρμογή δίχως όρια
Εξοικονόμηση χρόνου μέσα από ένα χρηστικό περιβάλλον εργασίας δεχόμενο παραμετροποιήσεις και με δυνατότητα εξατομίκευσης χωρίς όρια. Η προσθήκη πεδίων, ο σχεδιασμός οθονών και φορμών καθώς και η προσαρμογή του workflow στο επιθυμητό επιχειρηματικό μοντέλο, δημιουργούνται εύκολα και απεικονίζονται σε μία οθόνη.
Πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή
Σύνδεση στο διαδίκτυο και παρακολούθηση της επιχείρησης από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή. Ευέλικτο monitoring όλων των διαδικασιών με την λειτουργία της εφαρμογής σε Cloud περιβάλλον.
Highlights
Προϋπολογισμοί
Εξασφαλίστε ακρίβεια στους προϋπολογισμούς και τις προβλέψεις σας και διατηρήστε  την οικονομική σας σταθερότητα! Διαχειριστείτε εύκολα πολλαπλούς προϋπολογισμούς με λεπτομέρειες σε επίπεδο συναλλαγής για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και δημιουργείστε ακριβείς προβλέψεις. Σχεδιάστε μοντέλα προϋπολογισμώνσύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, και αποκτήστε άμεση εικόνα για την εξέλιξή τους. 
Διαχείριση Πιστώσεων & Εισπράξεων
Αυτοματοποιήστε τα συστήματα πιστώσεων και εισπράξεων και βελτιώστε τις ταμειακές ροές σας. Διασφαλίστε την ταμειακή σας ρευστότητα με ένα σύστημα που σας βοηθά να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τα τιμολόγια σας, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη εξόφλησή τους. Απλοποιήστε τη διαχείριση και παρακολούθηση των τιμολογίων και προγραμματίστε έγκαιρα τις ενέργειες εισπράξεων. 
Διαχείριση Αποθεμάτων
Πραγματοποιείστε με ακρίβεια ελέγχους θέσεων αποθήκευσης και χειριστείτε εύκολα τις α΄ ύλες εντός των αποθηκών. Εφαρμόστε προηγμένους αλγόριθμους χρησιμοποιώντας πολλαπλές ζώνες αποθήκευσης και στρατηγικές αναπλήρωσης. Βελτιστοποιήστε τη συλλογή των αποθεμάτων και των υλικών επιλέγοντας τη μέθοδο συλλογής που ταιριάζει στις ανάγκες σας 
Διαχείριση Παραγωγής
Παρακολουθείστε την παραγωγική σας διαδικασία με τη μέγιστη ακρίβεια! Αυτοματοποιήστε και απλοποιήστε διαδικασίες με παραμετροποιήσιμα work flows και σενάρια για καλύτερο προγραμματισμό και βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους. Χρησιμοποιείστε Gantt charts για διαχείριση της παραγωγικής δυναμικότητας. Αποκτήστε ένα αξιόπιστο κύκλωμα κοστολόγησης παραγωγής, που καλύπτει κάθε πιθανή σας ανάγκη. 
Χρηματοοικονομική Διαχείριση
Λάβετε ορθές αποφάσεις για τα οικονομικά σας με ακριβείς, λεπτομερείς και ουσιαστικές οικονομικές αναφορές. Το Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations σας παρέχει διάφορους τύπους αναφορών και ερωτηματολογίων, λεπτομερείς οικονομικές αναφορές και λεπτομερή ανάλυση της οικονομικής σας κατάστασης.  
Γενική Λογιστική
Αποκτήστε οικονομική λογιστική με ευέλικτες επιλογές διαμόρφωσης για τη ρύθμιση και τη συντήρηση του γενικού καθολικού. Καθορίστε και μοιραστείτε το λογιστικό σχέδιο και τους δευτερεύοντες λογαριασμούς μεταξύ πολλών νομικών οντοτήτων. Διαχειριστείτε νομίσματα, εγγραφές ημερολογίου και δημιουργήστε νέες. Χρησιμοποιήστε τον χώρο εργασίας κλεισίματος της οικονομικής περιόδου για να παρακολουθείτε τις διαδικασίες κλεισίματος οικονομικών σας σε εταιρείες, περιοχές και άτομα. 
Διαχείριση Αποθηκών
Πραγματοποιείστε με ακρίβεια ελέγχους θέσεων αποθήκευσης και χειριστείτε εύκολα τις α΄ ύλες εντός των αποθηκών. Εφαρμόστε προηγμένους αλγόριθμους χρησιμοποιώντας πολλαπλές ζώνες αποθήκευσης και στρατηγικές αναπλήρωσης. Βελτιστοποιήστε τη συλλογή των αποθεμάτων και των υλικών επιλέγοντας τη μέθοδο συλλογής που ταιριάζει στις ανάγκες σας 
Πρόβλεψη Ζήτησης
Προβλέψτε τη ζήτησή σας, με βάση τα ιστορικά σας δεδομένα! Αξιοποιήστε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνηςπου διαθέτει το Azure και προσαρμόσετε τις προβλέψεις. Εισάγετε εύκολα τις τιμές στο Microsoft Dynamics 365, χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel και αφήστε το να δημιουργήσει για εσάς μοντέλα πρόβλεψης για τα οικονομικά σας και τα αποθέματα σας. 
Σχετικά προϊόντα
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!